Algemene voorwaarden


Artikel 1: Met wie sluit je een overeenkomst af?

Das box is een merknaam van La mosca bvba

Ondernemings- en BTW-nummer: BE 0883 604 870

Hoofdzetel: Ferdinand Lousbergskaai 117, 9000 Gent, België

Bezoekadres: Dok Noord 7c/402, 9000 Gent, België

RPR Gent

Website: dasbox.be

Mail: info@dasbox.be

Telefoon: +32 485 85 85 86

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke box die via deze website wordt aangeboden.
 3. Als je een bestelling uitvoert via deze website, dan kan je tijdens het aankoopproces de algemene voorwaarden steeds bekijken, bewaren en afdrukken.
 4. We leveren in België, Nederland en Frankrijk.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Als je een bestelling plaatst, dan krijg je hiervan bevestiging per e-mail. Je bestelling en de overeenkomst die je met ons sluit, zal pas compleet zijn op het ogenblik dat jouw betaling met een credit- of debetkaart is goedgekeurd door de uitgever van de kaart en wij deze goedkeuring hebben ontvangen. Indien de uitgever deze goedkeuring weigert, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering of voor het niet leveren van jouw bestelling.
 2. De prijs is de prijs die in het aanbod staat op het moment van de aankoop. Alle prijzen worden weergegeven met inbegrip van BTW.
 3. La mosca behoudt het recht om de prijzen van de boxen te wijzigen. De prijs van een al aangekocht product blijft uiteraard ongewijzigd.
 4. Bepaalde boxen kan je enkel gebruiken in welbepaalde spelgebieden, bijvoorbeeld in bepaalde steden. In dit geval staat dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod. Bij het plaatsen van de bestelling duid je aan voor welk spelgebied je een box wenst te bestellen.
 5. Je kan een box meerdere keren gebruiken om een spel te spelen. De voorwaarden voor dit herhaald gebruik staan steeds uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 6. Je mag een box doorgeven aan een andere gebruiker. Ook voor deze gebruiker gelden dezelfde voorwaarden voor herhaald gebruik.
 7. Je kan het spel dat aan een box is verbonden, spelen op het tijdstip dat je wenst. Je moet ons dit tijdstip niet laten weten, je speelt wanneer je wil.

Artikel 4: Het gebruik van speltoestellen en apps

 1. Om de spelen te kunnen spelen, heb je voor elk team een smartphone of tablet nodig. In het aanbod op de website staat steeds vermeld aan welke voorwaarden dit toestel dient te voldoen.
 2. Elk team moet voor het spel een app downloaden op het toestel. Deze app kan je gratis downloaden. Om te kunnen spelen, is het voor bepaalde spelen nodig om vooraf een spelersaccount aan te maken voor elk team. Dit staat telkens duidelijk vermeld in de handleiding die in de box zit. Deze account kan je gratis aanmaken op dasbox.be/playzone.

Artikel 5: Verbod op doorverkoop en het verlenen van betalende diensten

De boxen mogen enkel worden gebruikt voor eigen gebruik. Het is verboden om de boxen door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van La mosca. Het is ook verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van La mosca tegen betaling een begeleidende dienst aan te bieden aan spelers. Deze begeleidende diensten kunnen onder meer inhouden: het geven van speluitleg, het ontlenen van speltoestellen, het geven van (technische) ondersteuning tijdens het spel, het beoordelen van spelopdrachten enzovoorts. Ben je geïnteresseerd in het aanbieden van zulke begeleidende diensten, neem dan contact op met Challenge (zie ichallenge.be) voor het spel Super Cops en met La mosca (zie onze contactgegevens hierboven) voor alle andere spelen.

Artikel 6: Beperking van de verantwoordelijkheid

 1. La mosca kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen die optreden indien een spel wordt gespeeld met een toestel dat niet voldoet aan de minimumvereisten die vermeld staan in het aanbod op deze website.
 2. Elk toestel waarmee je speelt, heeft een internetverbinding nodig. Dit kan gebeuren door het toestel te verbinden met mobiel internet (2G, 3G of 4G) of met een (mobiele) WIFI-hotspot. In het aanbod vind je hoeveel data je ongeveer zal verbruiken per spel. La mosca kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor dataverbruik dat hier boven ligt.
 3. Onze games maken gebruik van diensten geleverd door derden, zoals mobiele operatoren of producenten van andere apps zoals Facebook Messenger. Het is mogelijk dat deze diensten onbeschikbaar zijn gedurende meerdere minuten tijdens het spel. La mosca kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen die optreden in deze diensten verzorgd door derden.
 4. Indien een spel ernstig verstoord wordt (het spelen is onmogelijk gedurende meer dan 40 minuten) door een fout die te wijten is aan La mosca, dan zal La mosca dit compenseren door het aanbieden van een nieuwe, gratis spelcode.
  Om zo’n geval te melden, stuur je binnen de twee werkdagen na je spel een mail naar helpdesk@dasbox.be . Vermeld in je mail 1) het tijdstip waarop het probleem optrad 2) wat er precies te zien was op het scherm op dat ogenblik 3) met welk type toestel en het Operation System waarmee je op dat ogenblik aan het spelen was.
 5. Om te kunnen spelen, moet je voor het spel de batterijen van je toestellen volledig opladen. Sommige (vooral oudere) toestellen hebben batterijen die heel snel leeg lopen. Voor deze toestellen moet je een extra batterij (Powerbank) voorzien om het spel te kunnen spelen. La mosca kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevallen waarbij een lege batterij het spelen verhindert.
 6. La mosca kan in niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou veroorzaakt worden tijdens het spelen van het spel.
 7. Het spelen van het spel volgens de richtlijnen in de handleiding of de instructiefilm geeft op geen enkele wijze aanleiding tot inbreuken op de burgerlijke aansprakelijkheidsregels van de art. 1382 e.v. B.W. of de Strafwet. Het spel is geen competitie.
 8. Je blijft uitsluitend aansprakelijk voor alle schade die je aan derden veroorzaakt tijdens of in het kader van het spel, zonder dat je La mosca hiervoor aansprakelijk kan stellen. Hetzelfde geldt voor verkeersovertredingen en/of andere strafbare feiten die je pleegt tijdens het spel.
 9. Je blijft uitsluitend aansprakelijk voor alle eigen schade.
 10. Je verzaakt aan elke rechtsaanspraak ten laste van La mosca omwille van eigen geleden schade of schade veroorzaakt aan derden.
 11. In het geval dat La mosca door derden in rechte zou worden aangesproken, verbind je je er toe om La mosca hoofdelijk en ondeelbaar te vrijwaren.
 12. De spelen kunnen slechts gespeeld worden door minderjarigen op voorwaarde dat deze minderjarige(n) begeleid wordt(en) door ten minste één volwassene. Inbreuken op deze regel vallen eveneens buiten de verantwoordelijkheid van La mosca.
 13. La mosca staat niet in voor de concrete inrichting, organisatie en opzet van de spelen, hetgeen jouw uitsluitende verantwoordelijkheid is.
  Onder inrichting, organisatie en opzet van het spel wordt niet-limitatief verstaan:
  - het bepalen van het stadsdeel waarin het spel zal worden gespeeld;
  - het plaatsen van virtuele voorwerpen op een spelkaart die door jou en medespelers in het kader van het spel dienen te worden opgeraapt;
  - indien nodig: het vragen van toelating aan de bevoegde overheid om het spel te mogen spelen in de betreffende stad, en/of het inlichten van de politiediensten bevoegd voor het territorium waarbinnen het spel zal worden gespeeld;
  -het aanleveren van veiligheidsmateriaal en het bepalen van veiligheidsvoorschriften;
  -het ter beschikking stellen van extra materiaal dat het spelplezier kan verhogen, zoals bijv. een stadskaart of tickets voor openbaar vervoer, ...
  - uitlenen van toestellen;
  - speluitleg of spelbegeleiding.

Artikel 6. Gebruik gegevens van de klant.

 1. Je verklaart voor jezelf en voor alle medespelers dat je ermee akkoord gaat dat jouw positie en die van alle medespelers tijdens het Super Cops spel worden gevolgd en kenbaar worden gemaakt aan de andere spelers, maar enkel voor de doeleinden van het spel en enkel tijdens de duur van het spel. Je verklaart voor jezelf en voor alle medespelers dat je ermee akkoord gaat dat om promotieredenen de weergave van het door jou gespeelde spel, met inbegrip van de positie van de deelnemers, gevolgd mag worden door derden via het web. Jouw identiteit en die van je medespelers zal evenwel niet worden meegedeeld aan derden.
 2. Foto’s en filmpjes die je maakt tijdens het spelen, worden eigendom van La mosca. La mosca mag deze gebruiken voor het voeren van promotie. Wil je dit liever niet, neem dan contact op met La mosca en wij zullen jouw foto’s en video’s verwijderen uit onze databank.

Artikel 7. Eigendomsrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de aangeleverde software, het spelconcept, de domeinnamen, de spelbenamingen, het speldesign enz... blijven het exclusieve eigendom van La mosca. Vervorming/wijziging van het eigendom van La mosca is strikt verboden.


Artikel 8. Geschillenbeslechting.

Heb je klachten over onze dienstverlening, stuur dan een mailtje naar klachten@dasbox.be. Wij zullen je klacht meteen onderzoeken en proberen om tot een snelle oplossing te komen.

Blijft er evenwel een geschil tussen jou en La mosca, dan zal dit geschil door La mosca worden voorgelegd aan Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent.